Budtrinn, Bidstep

Både under salauksjonen og her på nettet, så følger vi følgende busteg:

Fra kr 50,- til kr 200,- er budtrinnet kr 10,-

Fra kr 200,- til kr 500,- er budtrinnet kr 25,-

Fra kr 500,- til kr 1.000,- er budtrinnet kr 50,-

Fra kr 1.000,- til kr 2.000,- er budtrinnet kr 100,-

Fra kr 2.000,- til kr 5.000,- er budtrinnet kr 200,-

Fra kr 5.000,- til kr 20.000,- er budtrinnet kr 500,-

Fra kr 20.000,- til kr 50.000,- er budtrinnet kr 1.000,-

Fra kr 50.000,- til kr 100.000,- er budtrinnet kr 2.000,-

Fra kr 100.000,- til kr 300.000,- er budtrinnet kr 5.000,-