Salgsbetingelser

Ved et salg, vil eieren (selgeren) bli trukket en provisjon fra tilslagssummen. Denne kan variere noe.

For de som bare leverer inn kasser med frimerker, mynter eller postkort: 20 %

For innleveringer med blandet materiale, enkeltobjekter, samlinger og store kasser vil 15 % bli trukket.

Ved spesielt dyre enkeltobjekter og betydelige innleveringer, så kan vi selvfølgelig diskutere provisjonen.