Kontaktinfo

Kontor (+47) 22 44 19 14

Fax (+47) 22 56 04 04

Erik Olafsen (+47) 922 456 97

Phorta Nordahl (+47) 46 48 85 42

erik@germeten.no

germeten@online.no

Åpningstiden er mandag til fredag kl 09 til 17.

Kun enkelte lørdager, og som oftest lørdagene, når man nærmer seg en innleveringsfrist.

Ved innsendelse av objekter, vennligst bruk vå Postboksadresse:

Kjell Germeten A/S

Postboks 3088 Elisenberg

0207  OSLO

Butikkadresse:

Gimleveien 2, 40 meter ifra Bygdøy Allé