Auksjon 99

Auksjon 99

Gå tilbake til listen

#1515

Komplett brev fra Christiania til Bordeaux, Frankrike 30. desember 1811. Sensurert og lukket med segl fra "Christiania Politikammer". Betalt 55 Lsk til Hamburg, deretter satt i porto med "19" decimes.

NOK 5500

Utropspris NOK 3000


Observer lot