Auksjon 99

Auksjon 99

Gå tilbake til listen

#1062

Ca 250 postkort fra Norge og noe utland i begge formater. Av Norske stedskort er det 110 i småformat og drøyt 50 i storformat.

NOK 2700

Utropspris NOK 1000


Observer lot