AK 98, 16. og 17. juni 2021

AK 98 Juni 2021

Gå tilbake til listen

#1422

4 ulike aksjebrev og et Lutbrev: Norsk Lyskopipapir Fabrik Moss 1918 kr 500,-, Skjærodden Bruk Rena 1919 kr 1.000,-, Kristiania Frilager Kristiania 1904 Kr 500,-, Moss Værft 1918 Kr 1.000,- samt Lutbrev i Sætesdals Automobilrutor Ose 1920.

NOK 400

Utropspris NOK 500


Observer lot