AK 97

AK 97, ..........Kjøres KUN som Onlineauksjon ...........20. og 21. nov 2020

Gå tilbake til listen

#1383

Bankokonvolutt (12 Spd), prøvd sent portofritt, med håndskrevet stedsnavn "Ødemark 18/2 69" og sent til Skedsmo. På baksiden 5 segl hvorav to fra "Ødemarks Postaabneri". Satt i porto med 9 skilling (8 + 1). Forsiden er noe "falmet".

NOK 160

Utropspris NOK 200


Observer lot