AK 97

AK 97, ..........Kjøres KUN som Onlineauksjon ...........20. og 21. nov 2020

Gå tilbake til listen

#1042

"Fra Baron Cederstrøms flyvning i Trondhjem søndag 1. oktobr. 1911". Kortet beskriver: at se "det tyvende aarhundredes Gave til menneskeheten", som "Nidaros" skriver". Videre er det skrevet "Flyvningen i gaar var meget vellykket". Stemplet 3.10.11". K-1

NOK 550

Utropspris NOK 300


Observer lot