AK 97

AK 97, ..........Kjøres KUN som Onlineauksjon ...........20. og 21. nov 2020

Gå tilbake til listen

#1851

15 øres Svar-brevkort, stemplet "Oslo 11.2.47" og sendt til en internert nazist i fengselet Sandbakken ved Elverum. Linjestempel "Sandbakken Fengsel" nede til venstre.

NOK 1300

Utropspris NOK 500


Observer lot