AK 97

AK 97, ..........Kjøres KUN som Onlineauksjon ...........20. og 21. nov 2020

Gå tilbake til listen

#1421

1. 4 skilling våpen 1855, annullert nmed nummerstempel 279" (Stamsund, TR, 8 pkt). Tre gode marger, normal i høyre side. Et 2 mm riss i øvre marg, som så vidt er nær merkebildet, er lukket. Attest Aune.

NOK 2400

Utropspris NOK 3000


Observer lot