AK 97

AK 97, ..........Kjøres KUN som Onlineauksjon ...........20. og 21. nov 2020

Gå tilbake til listen

#1359

Komplett brev fra Bergen 28. juli 1808 til Bordeaux. privatbefordret til Altona, og forwarded derfra med Matthis Mathiessen. Stemplet "R.4 Hamburg" på TH&T sitt Hamburg kontor. Restaurert noe med tape.

NOK 800

Utropspris NOK 1000


Observer lot