AK 97

AK 97, ..........Kjøres KUN som Onlineauksjon ...........20. og 21. nov 2020

Gå tilbake til listen

#1353

Komplett brev fra Trondhjem 3.juni 1782 til Bordeaux. Befordret privat til Amsterdam, og forwarded videre med "van Hemert Baeerlman" 13. juni via Paris der det er stemplet "D´Hollande". Ankommet mottager 22. juni. Satt i porto med 30 Sols for strekningen Amsterdam-Bordeaux.

NOK 1500

Utropspris NOK 1000


Observer lot