AK 97

AK 97, ..........Kjøres KUN som Onlineauksjon ...........20. og 21. nov 2020

Gå tilbake til listen

#1075

400 norske postkort i småformat, nær alle er stedskort. God geografisk spredning, og mange fine innslag.

NOK 17500

Utropspris NOK 1000


Observer lot