Auksjon 96, nov. 2019

15. og 16. november 2019

Gå tilbake til listen

#1043

D/S Mosken. Frankert med en 20 øre Nordkapp I og påastt en Nordkap-etikett I 1932. Vesterålen Dampskibsselskap.Nr 26. K-1

NOK 2200

Utropspris NOK 200


Observer lot