Auksjon 96, nov. 2019

15. og 16. november 2019

Gå tilbake til listen

#1067

Over 1000 postkort og overrekkelseskort, nytt og noe gammelt. Bl.a. 70 stedskort i småformat og mere enn 100 i storformat. Også noen Nissekort/julekort er observert.

NOK 13000

Utropspris NOK 1000


Observer lot