Auksjon 96, nov. 2019

15. og 16. november 2019

Gå tilbake til listen

#1056

Fotokort med påskrift på baksiden: "Dette huset ble tatt av flommen i jordfallen ved Stavernsveien i 1935". K-1

NOK 450

Utropspris NOK 200


Observer lot