Auksjon 96, nov. 2019

15. og 16. november 2019

Gå tilbake til listen

#1086

190 norske postkort i småformat, nær alle er stedskort. Flere fine innslag.

NOK 14500

Utropspris NOK 1000


Observer lot