Auksjon 96, nov. 2019

15. og 16. november 2019

Gå tilbake til listen

#1076

210 postkort i småformat. Bl.a. 55 norske stedskort, noen overrekkelseskort, kunsterkort etc.

NOK 6500

Utropspris NOK 1000


Observer lot