Auksjon 96, nov. 2019

15. og 16. november 2019

Gå tilbake til listen

#1073

Th. Holmboe. Drøyt 50 kort i småformat i album. Noen kort med anmerkninger.

NOK 10000

Utropspris NOK 500


Observer lot