Auksjon 96, nov. 2019

15. og 16. november 2019

Gå tilbake til listen

#1064

Drøyt 180 norske postkort i småformat i ringperm. Bl.a over 70 stedskort.

NOK 5500

Utropspris NOK 1000


Observer lot