Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1907

Noen brevark med enten polarbetydning eller med "Polare" logoer. Fra bl.a. Scottish National Antaric Expedition og Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Også et brev sendt til H. Wilkins i 1926.

NOK 240

Utropspris NOK 300


Observer lot