Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1045

Ca 40 postkort i småformat, norske og utenlandske, alle med polare motiver. Bl.a. et hefte med Polkort.

NOK 950

Utropspris NOK 1000


Observer lot