Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1900

Otto Torell Arktisk ekspedisjon. To siders brev med brevomslag, datert "Hammerfest 29 August 1858" og skrevet av A.E. Nordenskøld til hans mor i Finland, der han bl.a. nevner at han har vært på Amsterdamøya. Frimerkene på omslaget er fjernet.

NOK 4600

Utropspris NOK 4000


Observer lot