Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#2397

Ca 200 utenlandske forsendelser fra perioden ca 1920 til 1970, alle satt i porto i Norge. Mange påsatt Portomerker og T-stemplete merker.

NOK 13000

Utropspris NOK 1000


Observer lot