Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1088

Trøndelag. 130 postkort i småformat, med hovedvekt på Throndhjem.

NOK 4800

Utropspris NOK 1000


Observer lot