Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#2395

8 brevomslag, alle frankert med skillingsmerker og alle med stemplet "Hmfst Hmbrg" på omslaget.

NOK 2000

Utropspris NOK 500


Observer lot