Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1082

Ca 900 postkort i småformat, nær alle er stedskort. Av disse er ca 175 norske.

NOK 6500

Utropspris NOK 1000


Observer lot