Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#2329

Norske ark og arkdeler fra ca. 1920 til 1980. Litt ustrukturert. (ca. 236.000). Også noe etter 1975, som ikke er opptalt.

NOK 11000

Utropspris NOK 12000


Observer lot