Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1081

Ca 210 postkort nær alle i småformat. Drøyt 120 er norske stedskort.

NOK 14500

Utropspris NOK 1000


Observer lot