Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1080

Ca 600 postkort, hvorav 375 er stedskort og kunstnerkort i småformat. Nær alle er norske.

NOK 8500

Utropspris NOK 1000


Observer lot