Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#2388

Drøyt 50 brev, alle frankert med 4 skilling Oscar. Noen få brev med flere merker. Blandet kvalitet.

NOK 10000

Utropspris NOK 1000


Observer lot