Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#2387

14 brev, alle frankert med 4 skilling Oscar. To av dem er med to merker.

NOK 4000

Utropspris NOK 1000


Observer lot