Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1016

Damsleth. 4 ulike postkort i småformat. (Nr 366/69).

NOK 160

Utropspris NOK 200


Observer lot