Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1070

Ca 200 postkort i småformat. Norske og Svenske. Bl.a 85 norske stedskort. Også noen konvolutter og 14 storformatkort.

NOK 12000

Utropspris NOK 1000


Observer lot