Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1066

Drøyt 100 postkort i småformat hvor over 60 er stedskort. I tillegg 100 kort i storformat, der de fleste er stedskort.

NOK 3600

Utropspris NOK 1000


Observer lot