Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#2325

Norske arkdeler fra perioden ca 1985 til 1988 i 3 arkmapper. Stort sett ark som mangler 1 eller 2 merker. Pålydende verdi = kr 7.695,-.

NOK 2100

Utropspris NOK 2500


Observer lot