Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1939

Jonas Lie. Tresiders håndskrevet brev datert "Roma 26.April 1892" og sendt til Odelstingspresident Løvland. Signert Jonas Lie.

NOK 2100

Utropspris NOK 200


Observer lot