Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1062

19 postkort med tilknytning til Hvalfangst. Noen av kortene er sendt ifra Falklands-øyene.

NOK 4000

Utropspris NOK 100


Observer lot