Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1935

Fridtjof Nansen. 3 håndskrevne brev samt en håndskrevet arbeidsattest til Frøken Anna Hansen. Alle brevene er skrevet i 1904. Et brev og attesten er noe splittet i brettene.

NOK 4000

Utropspris NOK 5000


Observer lot