Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1059

Drøyt 200 postkort, med hovedvekt på småformat. Bl.a 50 norske stedskort i småformat, noen kongekort og noen fine fra fjerne Østen.

NOK 4200

Utropspris NOK 1000


Observer lot