Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1056

Ca 400 postkort i småformat, hvor over 100 er stedskort. Noe blandet kvalitet.

NOK 3200

Utropspris NOK 1000


Observer lot