Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#1510

Ufrankert brevomslag, påskrevet "Offentlig Sag" på forsiden og segl fra "Polmak Postaabneri" på baksiden og sendt til Tanen. Baksiden er påskrevet "Da dette Brev levert paa postaabneriet i aabnet Stand. Tryghes Postseilet herpaa, Attestert Carl Schanche". Brevomslaget venstre klaff mangler.

NOK 240

Utropspris NOK 300


Observer lot