Auksjon 94, nov. 2018

Auksjon 94, 16. og 17. november

Gå tilbake til listen

#2319

260. Universitet i 25-blokk fra nedre, høyre hjørnet av arket. Tre merker med feil i limet. (8.800,-).

NOK 2200

Utropspris NOK 1500


Observer lot