Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1820

Hj. Riiser-Larsen. En rekke brev sendt til Hj.Riiser-Larsen og familie. Flere omhandler eller i anledning hans Polare virksomhet. Et brev er signert Hj.Riiser-Larsen og tre "Vexel-obligation" er bl.a. signert av Fritjof Nansen. Også noen fotografier, hvorav 3 med flyet N-26, samt noen brev til Fru Dora Bull, kona til Quislings sekretrer

NOK 10500

Utropspris NOK 3000


Observer lot