Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1364

4. To brev, begge frankert med 4 skilling Oscar, hhv. rekommandert brev fra Bergen og "180" (Levanger).

NOK 1200

Utropspris NOK 200


Observer lot