Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1818

Tysk følgebrev frankert med en 1 Mk rød, stemplet "Berlin 16.2.14" og sendt til Herrn Prof. Dr. Fridjof Nansen. På baksiden to tyske 40 pf merker samt signaturen "Fridjof Nansen".

NOK 1200

Utropspris NOK 1000


Observer lot