Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1816

16 Icelandic stamps on cover, postmarked in Iceland as well as cachet "Jan Mayen Expedition" and sent to England in 1911 . Back stamped "Edinburgh Au 19 11" and "Middlesbrough". Only 3 covers from the J. Foster Stackhouse expedition to Jan Mayen are known. <> 16 islandske merker på konvolutt, stemplet både på Island samt firkantet stempel "Jan Mayen Expedition" og sendt til England i 1911. På baksiden stemplet "Edinburgh Au 19 11" og "Middlesbrough". Kun 3 kjente brev fra J. Foster Stackhouse ekspedisjonen til Jan Mayen, der de skulle innhente suplerende meteorologiske data til Austrian Ekspedisjonen i 1882/83.

NOK 12000

Utropspris NOK 15000


Observer lot