Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1355

3. 12 skillings porto til Danmark. Fire 3 skilling Oscar, hvorav en trestripe på brevomslag til Kjøbenhavn, stemplet "Christiania 17.4.1860". Ankomststemplet på baksiden.

NOK 4800

Utropspris NOK 6000


Observer lot