Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1116

Utenlandske postkort i småformat i 7 eldre album, alt en eske.

NOK 1700

Utropspris NOK 500


Observer lot