Auksjon 93, april 2018

27. april og 28. april 2018

Gå tilbake til listen

#1803

62,Spitsbergen nr 1. Dampsjaluppen ”Express” (Vesteraalen Dampskibsselskab). Kortet er skrevet på "Andre´s Stasjon", og påsatt 10 øre Spitsbergen merke og stemplet "Norske Øerne". Stempelet ble benyttet på post som ble fraktet mellom Andres’ base på Norske Øyene og Advent Bay den 24 juli 1896. Pga. mye is dette året ble basen flyttet til Dansk Øyene. Det var da for sent å endre tekst, og man valgte å benytte stempelet ”Norske Øerne 1896” om bord på sjaluppen ”Express”. Kortet ble deretter sendt videre fra Advent Bay med "DS Lofoten" til Hammerfest. Her ble 10 øres posthornmerket stemplet 4 august 1896. Kun 3-4 forsendelser er kjent.

NOK 2400

Utropspris NOK 3000


Observer lot